Scholarship

Scholarship YCMOU

* विद्यापीठ खात्यावर शिष्यवृत्ती रक्कम जमा झालेल्या शैक्षणिक सत्र 2019-20 ते 2021-22 मध्ये शिष्यवृत्ती पात्र 

विद्यार्थ्यांची यादी व  सूचना   Click Here   (Uploaded On 10/04/2023)

 

*   शैक्षणिक सत्र २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये शिष्यवृत्ती अर्ज सादर केलेल्या व संबंधित विभागाकडून शिष्यवृत्ती
    मंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना पत्र  व विद्यार्थी यादी - Click Here
    (Uploaded on 09/03/2022)

*   शैक्षणिक वर्ष  २०१९-२० चे समाजकल्याण कार्यालयाकडून विद्यापीठ लॉगीनला परत पाठविण्यात
     आलेले अर्ज - Click Here
    (Uploaded on 19/01/2022)

*   शैक्षणिक वर्ष  २०१९-२० व २०२०-२१  शिष्यवृत्तीबाबत'  - Click Here
    (Uploaded on 18/01/2022)

*   शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठीच्या शिष्यवृत्ती संदर्भातील नियमावली  - Click Here
    (Uploaded on 15/12/2021)

*   शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचे
    सूचनापत्र - Click Here
    (Uploaded on 11/09/2021)

2020-21
*   ऑनलाईन शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ - Click Here
    (Uploaded on 23/07/2021)

*   शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी संकेतस्थळावरून अर्ज करण्यासाठी  विद्यार्थ्यांना सूचनापत्र. - Click Here
    (Uploaded on 12/02/2021)

*   शैक्षणिक वर्ष २०२०-सभी छात्र यहां से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं  महत्वाची सूचना .  - Click Here
    (Uploaded on 20/01/2021) 

*   शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये शिष्यवृत्तीचा पर्याय स्वीकारून ऑनलाईन प्रवेशअर्ज सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी  महत्वाची सूचना .  - Click Here
    (Uploaded on 20/01/2021) 

*   शै. वर्ष २०२०-२१ - शिष्यवृत्ती प्रक्रियेबाबत सूचनापत्र .  - Click Here
    (Uploaded on 27/11/2020) 
2019-20

* शैक्षणिक सत्र 2019-20 मध्ये शिष्यवृत्ती पर्याय स्विकारून प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांनी तातडीने शुल्क जमा करण्याबाबत-
      1) अभ्यासकेंद्रांना पत्र - Click Here
    2) प्रवेश शुल्क भरणे बाकी असलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी ( SC Category) - Click Here
    3) प्रवेश शुल्क भरणे बाकी असलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी ( VJ/NT/OBC/SBC Category) - Click Here

* शैक्षणिक सत्र 2019-20 शिष्यवृत्ती अर्जात त्रुटी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना व
  विद्यार्थ्यांची यादी - Click Here

* Re-Apply करण्यासंदर्भात Power-Point Presentation बघण्यासाठी इथे क्लिक करा - Click Here

* शिष्यवृत्ती पर्याय निवडून २०१९ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश शुल्काबाबत - Click Here

* शिष्यवृ्त्ती पर्याय निवडून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय महत्वाची सूचना - Click Here
 

* शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसंदर्भात अभ्यासकेंद्रांसाठी
  मार्गदर्शक सूचना   - Click Here 
2017-18

* शैक्षणिक सत्र 2017-18 मधील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती मंजुरीसंबंधी सूचनापत्र आणि 
   विद्यार्थ्यांनी भरून द्यावयाचे हमीपत्र - Click Here
   (Uploaded on 4/7/2020)

* शैक्षणिक सत्र 2017-18 मधील ज्या विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण खात्याकडून शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली
   आहे अशा विद्यार्थ्यांची यादी - Click Here
  (Uploaded on 4/7/2020)

शैक्षणिक सत्र 2017-18 प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसंदर्भात महत्वाची व अंतिम सूचना 
- Click Here

General Information

* GOI Scholarship महाडिबीटी पोर्टलवर योजनांची निवड

  (GOI Scholarship Applying Schemes on mahadbt Portal) 

     - व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

* महाडिबीटी पोर्टलवर प्रोफाईल पूर्ण करण्यासंदर्भातील सहाय्यकारी माहितीचा व्हिडीओ
  व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

* महाडिबीटी पोर्टलवरील यापूर्वी केलेलं New Applicant Registraion आधार कार्ड मोबाईल नंबरच्या सहाय्याने  पूर्ण कसं करायचं ? व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

* महाडिबीटी पोर्टलवर New Applicant Registraion कसे करायचे ? व्हिडिओ Part I :  Click Here

* महाडिबीटी पोर्टलची माहिती आणि शासनाच्या मुक्त विद्यापीठासाठी लागू असलेल्या शिष्यवृत्ती योजना - 
 व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

* अनुसूचित जातींसाठी भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना व शिक्षणशुल्क परीक्षा शुल्क देण्याची  
  योजना - कार्यपद्धती - Click Here 

* विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्याथ्यांना शैक्षणिक सवलती लागू करणेबाबतचेशासन निर्णय -
Click Here 

* राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील
  पात्र विद्यार्थ्यांसाठी लाभांची व्याप्ती वाढविणे व नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करणेबाबत
  शासन निर्णय - Click Here 

* ऑनलाईन शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करणा-या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना - Click Here 

* शिष्यवृतीसाठी अर्ज करताना विद्यार्थ्याने जवळ ठेवावयाच्या मूळ दस्तऐवजांच्या स्कॅन कॉपीज -
  Click Here


* सभी वर्ष और सेमेस्टर-के लिए परीक्षा परिणाम - Click Here 

* शिष्यवृतीसाठी अर्ज करण्यासाठी विद्यार्थी आणि अभ्यासकेंद्र यांचेसाठी आवश्यक नमुनापत्रेत्रे
  Click Here