YASH Shram Labour Bank

YASH Shram Labour Bank

यश श्रम लेबर बँक पोर्टल: असंघटित कामगारांसाठी रोजगाराची संधी

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू मा. प्रा. संजीव सोनवणे सर यांच्या संकल्पनेतून “यश श्रम लेबर बँक पोर्टल” तयार करण्यात येत आहे. सदर पोर्टल असंघटित कामगारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात येत आहे. सदर पोर्टल मार्फत विविध क्षेत्रातील कुशल व कुशल तरुणांसाठी महिला पुरुष कामगारांसाठी त्यांच्या कौशल्यानुसार रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत.

 

पोर्टलची उद्दिष्टे:

  • असंघटित कामगारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
  • कामगारांच्या कौशल्य विकासास प्रोत्साहन देणे.
  • कामगारांना त्यांच्या कौशल्यानुसार योग्य रोजगार मिळवून देणे.
  • कंपन्यांना त्यांच्या गरजेनुसार योग्य कामगार शोधण्यात मदत करणे.